úřední e-deska

úřední e-deska

menu

úvodní stránka
kontakty
úřední hodiny
historie obce
zajímavosti
zastupitelstvo obce
vyhlášky obce
GDPR
územní plán
místní knihovna
fotogalerie
informace Farářka
pohlednice obce
registr oznámení
napište nám
autor stránek

naše obec

nové fotografie

9. Vranovský kapřík

Apokalypsa na Farářce

Dětský den 2017

Rybářské závody 2017

Oprava studny

Dětský den

Pojízdná prodejna - řezník

7. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - MEMORIÁL OLDŘICHA SALCBURGERA

6.ročník Vranovského kapříka

Dětský den 2015

Čištění studny

Čištění vody

Rybářské závody 2014

Dětský den

Okrsková soutěž hasičů Oslnovice

Přednáška o Cestě
do Istambulu

 
 

informace Farářka


Aktuální zprávy

Jenom krátce Vás chci informovat o mojí účasti na pracovním setkání zástupců Povodí Moravy a zainteresované veřejnosti, na téma „Kvalita vody ve vodní nádrži Vranov-aktuální stav a budoucnost“.
Ředitel PMO informoval o plánu oprav vozovky na hrázi.V příštím roce 2014 bude na základě výsledků statických zkoušek omezen provoz vozidel.Povolení vjezdu s omezenou tonáží bude povolen pouze pro provozovatele služeb a obchodů.Vlastní opravy a úplné uzavření i pro pěší bude nejdříve od září 2015 a potrvá 2,5 až 3 roky.

Šéf dispečinku ing Viskot informoval,že plánované opravy neovlivní stav hladiny a není potřeba se obávat změn v manipulačním plánu.
Kvalita vody se řeší ve spolupráci s Rakouskem .Projekt za 5 mil. Kč má být zpracován do září 2014. V příštím roce,podle financí,mají být osazeny lodě aerační a sběrná do Bítovské zátoky.Od ředitele mám příslib případného zkušebního provozu sběrné lodě i u nás na Farářce.
Manipulační řád i nadále předpokládá vzhledem ke smlouvám odpouštění cca 6 m3/sec,bez ohledu na přítok.

Ing Foltýn upozornil na Zák.254/2001 Sb.- Vodní zákon-ochrana vod.Seznámil přítomné s opatřeními ze strany PMO, s plány a jejich realizací.Součástí snahy o zlepšení kvality vody je snaha omezit přítok živin pro sinice budováním čističek odpadních vod v obcích na povodí.
To je zhruba vše podstatné.

Současně chci oznámit,že slíbené ořezání stromů a křovin na příjezdové cestě z Oslnovic SUS provedla.Upozorňuji také na nebezpečí 3 padlých stromů v zatáčce před sjezdem s kopce.Projet se dá,ale opatrně.Stejné opatrnosti je třeba při sjezdu v místech kde byly červené pásky.Proběhla další těžba a je odkrytý další kus kopce až dolů k vodě.


Tímto mě také dovolte Všechny srdečně pozdravit a popřát klidné a krásné
prožití Vánočních svátků a hlavně zdraví do Nového roku.

Zdraví Vás šerif Frank.

V Brně 12.12.2013


 

symboly obce

symboly obce

rozpočtové dokumenty obce

Czech POINT

Portál krizového řízení pro JMK

Navštivte Vranovsko

Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Cyklopouť
za Cyrilem
a Metodějem