úřední e-deska

úřední e-deska

menu

úvodní stránka
kontakty
úřední hodiny
historie obce
zajímavosti
zastupitelstvo obce
vyhlášky obce
GDPR
územní plán
místní knihovna
fotogalerie
informace Farářka
pohlednice obce
registr oznámení
napište nám
autor stránek

naše obec

nové fotografie

9. Vranovský kapřík

Apokalypsa na Farářce

Dětský den 2017

Rybářské závody 2017

Oprava studny

Dětský den

Pojízdná prodejna - řezník

7. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - MEMORIÁL OLDŘICHA SALCBURGERA

6.ročník Vranovského kapříka

Dětský den 2015

Čištění studny

Čištění vody

Rybářské závody 2014

Dětský den

Okrsková soutěž hasičů Oslnovice

Přednáška o Cestě
do Istambulu

 
 

fotogalerie - Schůze osady Farářka 25.7.2015


1, Zahájení-přivítání hostů ,z pozvaných se dostavil pouze náčelník PČR z Vranova se zástupcem,starosta se pro nemoc omluvil.
Od poslední schůze se výbor nesešel,jsme však v kontaktu průběžně podle potřeby.
2, Parkování na špici-respektuje se,je vydáno 35 povolení.Opatření se osvědčilo,spokojenost je i od chatařů z protějšího břehu.Zlepšila se hygiena i pořádek.Režim je údajně napadán na internetu.V případě potřeby podpoříme zachování současného režimu peticí.
3, Odpady-na prázdniny byly opět přidány popelnice tentokrát s týdením zpožděním,pod kopec počet zvýšen nebyl.Tím došlo k přeplnění a komunální odpad se dával do plastu a papíru.Platby zůstávají stejné,460Kč ,platební morálka je za loňský rok dobrá.Je nutné do VS uvádět číslo chaty.Na platbách se podílí i OÚ Bítov a OÚ Starý Petřín.Šrot se odváží na dvůr OÚ Oslnovice a to: PO a ST 16-18 hod.Pá 8 – 10 hod. Je potřeba dbát na třídění odpadu.
4, Studna – Na základě dohody loňské schůze jsem objednal firmu na vyčištění studny,což bylo provedeno v listopadu.Čištění bylo jak mechanické,tak i chemické,včetně vyčištění dna.Současně pan Musiol připravil skruže na montáž plošiny pro servisní práce.Pan Novosad reagoval na výzvu a přebudoval jímku u svojí chaty podle normy.Díky těmto opatřením se znatelně zlepšily hodnoty letošního květnového rozboru vody,kde dusičnany klesly o 20 mg a blíží se předepsané normě.Některé další ukazatele jsou proti loňsku hluboko pod normou.Z 75 uživatelů zatím nezaplatilo 18.Kontrolu pokladní knihy provedla paní Píšová 19.7.2015-bez závad.
5, Lesy ČR- vzkaz od Revírního ing.Brože,upozornit na čl.8 a 9 smlouvy týkající se užívání pozemků a požární bezpečnosti.
6, Kominík-jako každý rok upozorňuji na vyhlášku 91/2010 týkajíci se povinnosti revize komínů.S kominíkem panem Procházkou je domluva,objednávat si po skupinách čištění a revizi.tel:728749683
7, Cesta –před prázdninami nám SÚS vysekala trávu kolem silnice po odbočku na Penkýřák,OÚ pak vysekal trávu pod kopec. Na podzim jsem nechal nakladačem projet cestu v kopci směrem ke svahu a udělat jeden záliv na vyhýbání.Cesta se tím rozšířila asi o 50 cm.Je však potřeba zamést listí a písek. Co na to chataři v úseku kolem pana Karbaše?Před 14 dny jsem nechal odstranit pařez po vývratu v kopci,který zasahoval do vozovky.OÚ povolil nákup 2 dopravních značek 30 km pro zvýšení bezpečnosti,které jsou osazany. Na OÚ je vznesen požadavek na opravu děr ve vozovce v kopci,už vypadává štěrk.
8, Povodí Moravy-Vyhláška č.46/2015 o povolení spalovacích motorů na Vranovské přehradě po dohodě ministerstev neplatí. Informaci o tom přednesl pan Vrbecký z ČT .Informaci doplnil a potvrdil i náč.PČR.
9,- Fekál přez změnu majitele fekálního vozu je nadále možno si objednávat čištění jímek u pana Štykara jako doposud.
10, Diskuse—závěr
Schůze se zúčastnilo cca 60 chatařů
                                                                                                                        27.7.2015 Šerif Frank
 

symboly obce

symboly obce

rozpočtové dokumenty obce

Czech POINT

Portál krizového řízení pro JMK

Navštivte Vranovsko

Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Cyklopouť
za Cyrilem
a Metodějem