úřední e-deska

úřední e-deska

menu

úvodní stránka
kontakty
úřední hodiny
historie obce
zajímavosti
zastupitelstvo obce
vyhlášky obce
GDPR
územní plán
místní knihovna
fotogalerie
informace Farářka
pohlednice obce
registr oznámení
napište nám
autor stránek

naše obec

nové fotografie

9. Vranovský kapřík

Apokalypsa na Farářce

Dětský den 2017

Rybářské závody 2017

Oprava studny

Dětský den

Pojízdná prodejna - řezník

7. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - MEMORIÁL OLDŘICHA SALCBURGERA

6.ročník Vranovského kapříka

Dětský den 2015

Čištění studny

Čištění vody

Rybářské závody 2014

Dětský den

Okrsková soutěž hasičů Oslnovice

Přednáška o Cestě
do Istambulu

 
 

obecně závazné přihlášky


 ev. číslo

Obsah vyhlášky Nabyla účinnosti/zrušena
 2/1997 O pořádku a čistotě při provozování rekreace a cestovního ruchu

 1. března 1997

 1/2002 Řád veřejného pohřebiště

 1. července 2002

 1/2004 O zákazu volného pohybu drobného hospodářského zvířectva a psů   16. dubna 2004
 1/2005 O znaku a vlajce obce Oslnovice a jejich užívání  11. května 2005
 2/2005 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj  25.11. 2005
 1/2006 O závazných částech územního plánu obce Oslnovice   12.1. 2007
 1/2010 O místních poplatcích  1.1.2011
 1/2012 Zrušení 2/2005 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj  1.2.2012
 2/2012 OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2013
 1/2015 OZV obce Oslnovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Oslnovice  1.4.2015
 2/2015 Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2016
 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  5.4.2016
 1/2017 Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 1/2017 O nočním klidu  1.7.2017
 1/2018 kterou se zrušuje část II., Poplatek ze psů, OZV č. 1/2010  17.1.2019


 . 

 

symboly obce

symboly obce

rozpočtové dokumenty obce

Czech POINT

Portál krizového řízení pro JMK

Navštivte Vranovsko

Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Cyklopouť
za Cyrilem
a Metodějem